nhân bản nhân bản là gì?

Nhân bản nhân bản là một hình thức nhân bản được thiết kế để tạo ra một bản sao của một con người hoặc một bộ phận cơ thể người. Có một số vấn đề đạo đức và tôn giáo xung quanh nhân bản, và nhiều quốc gia đã đặc biệt cấm nó, làm nản chí nghiên cứu các thủ tục được thiết kế để kết quả nhân bản nhân bản.

Trong nhân bản trị liệu, mục đích là sao chép một phần của cơ thể con người để sử dụng trong nghiên cứu. Việc nhân bản liệu pháp lý cũng có thể được sử dụng trên lý thuyết để tạo ra vô tính các cơ quan, da, và mô cho mục đích cấy ghép. Ví dụ, một người cần một trái tim mới có thể có một trái tim nhân bản được thực hiện, thay vì chờ đợi một trái tim người hiến tặng để có được, và việc sử dụng một cơ quan nhân bản sẽ loại bỏ được vấn đề từ chối sau khi cấy ghép.

Với nhân bản nhân bản con người, một bản sao của một con người sẽ được sản xuất. Thực tế này đã được coi là gây tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới, vì có rất nhiều quan ngại về đạo đức về việc tạo ra con người nhân bản. Nhiều tôn giáo lớn đã lên tiếng chống lại việc nhân bản con người, lập luận rằng nó can thiệp vào các quá trình tự nhiên của tự nhiên và có thể được hiểu như là một hình thức chơi Thiên Chúa. Ngoài ra, các câu hỏi về đạo đức thú vị đã được nêu ra về sự bắt đầu của dòng vô tính và các vấn đề triết học khác liên quan đến nhân bản sinh sản.

Cho dù liệu pháp nhân bản hay sinh sản, việc nhân bản con người về mặt lý thuyết bắt đầu với sự chuyển giao hạt nhân của tế bào soma, trong đó hạt nhân của một tế bào từ cơ thể nhân bản được nhân bản sẽ được chuyển thành một quả trứng người đã được giải phóng khỏi hạt nhân. Trứng được kích thích để nó bắt đầu phân chia và phát triển, tạo ra các tế bào gốc mà cuối cùng sẽ phát triển thành một con người khác.

Công nghệ tái tổ hợp DNA cũng có thể đóng một vai trò trong việc nhân bản con người. Sử dụng công nghệ này, một nhà khoa học có thể thay thế các khu vực đã chọn của bộ gen để tạo ra một kết quả mong muốn đặc biệt. Đây là một trong những lý do tại sao việc nhân bản con người đã thu hút được nhiều tranh cãi, do lo ngại rằng thao tác di truyền có thể được sử dụng để tạo ra các nhân bản “cải tiến” của các cá thể hiện có, có khả năng làm giảm tính đa dạng di truyền trong nhân loại trong quá trình thao tác lặp lại đặc điểm.

Các vấn đề đạo đức về nhân bản con người đã tạo ra một số rắc rối pháp lý. Ví dụ, các nhà khoa học ở một số quốc gia không được phép sử dụng nhân bản để tạo ra một dòng tế bào gốc mới để nghiên cứu theo các luật cấm nhân bản con người. Đối với các nhà nghiên cứu muốn làm việc với tế bào gốc, điều này có thể cực kỳ bực bội.