dl-phenylalanine là gì?

DL- phenylalanine (DLPA) là một sự kết hợp của các axit amin thiết yếu L-phenylalanine và các đồng phân D-phenylalanine. Các hóa chất này đã được hiển thị có ảnh hưởng đến tâm trạng. Chúng được cho thấy làm tăng tâm trạng và do đó có thể được sử dụng trong điều trị trầm cảm. Chất bổ sung DL-phenylalanine cũng có thể làm tăng khả năng tập trung.

L-phenylalanine là một tiền chất quan trọng trong việc tạo ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh được sử dụng trong não. L-phenylalanine được chuyển đổi trong cơ thể thành L-tyrosine, một amino acid quan trọng khác. Nó được sử dụng trong việc tạo ra L-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), sau đó chuyển thành dopamine.

Bộ não sử dụng dopamine cho một số lượng lớn các chức năng. Dopamine liên quan trực tiếp đến khả năng của một cá nhân để tập trung, xử lý thông tin và nhận dạng các mô hình. Dopamine cũng có liên quan đến cảm giác thỏa mãn tình dục. Bộ nhớ và học tập cũng bị ảnh hưởng bởi dopamine.

DL-phenylalanine giúp tăng mức độ chất dẫn truyền thần kinh quan trọng này. Chính Dopamine sau đó chuyển thành norepinephrine. Norepinephrine là một chất dẫn truyền thần kinh khác có ảnh hưởng đến khả năng tập trung của cá nhân, nó cũng giúp hỗ trợ trí nhớ. Nó giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách tác động lên thụ thể alpha trong não. Điều này làm cho các mạch máu trong cơ thể co lại, làm tăng huyết áp.

Là tiền thân của những chất dẫn truyền thần kinh quan trọng này, chất bổ sung DL-phenylalanine có thể làm tăng mức độ các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Điều này có thể hữu ích cho các cá nhân bị trầm cảm, vì mức dopamine và norepinephrine được cho là có tác dụng chống trầm cảm ở nhiều người. Sự gia tăng của các hóa chất này cũng làm tăng sự tập trung mà có thể làm cho nó hữu ích cho các cá nhân có rối loạn tăng động thái chú ý tập trung (ADHD).

D-phenylalanine trong chất bổ sung DL-phenylalanine được hấp thu qua ruột non. Một số D-phenylalanine sau đó được chuyển đổi bởi cơ thể thành L-phenylalanine. D-phenylalanine ít có khả năng đi qua hàng rào máu-não hơn so với thuốc L-phenylalanine, dẫn đến một số D-phenylalanine được bài tiết qua nước tiểu.

Có một rối loạn di truyền gọi là phenylketonuria (PKU) dẫn đến một cá thể không thể chuyển hóa phenylalanine. Những cá nhân này phải điều chỉnh lượng phenylalanine trong hệ thống của họ và do đó không nên dùng các chất bổ sung DL-phenylalanine. Phụ nữ mang thai có thể gặp một tình trạng bị gọi là hyperphenylalaninemia và có thể có nồng độ phenylalanine cao trong máu của họ. Tình trạng này có thể nguy hiểm, nhưng nó thường tự giải quyết sau khi sinh.